บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

การผลิตสารหล่อลื่น

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:19 AM    
ชื่อผู้เขียน พชรวุฒิ ขวัญยืน

สารหล่อลื่นที่นิยมใช้ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น และ จาระบี มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกัน ในที่นี้จะอธิบายถึงกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นก่อน โดยน้ำมันหล่อลื่นที่มีจำหน่ายในตลาด จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ น้ำมันพื้นฐาน และ สารเพิ่มคุณภาพ

 

น้ำมันพื้นฐาน (base oil) ในยุคแรกๆ ใช้น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ เนื่องจากหาง่าย แต่มีคุณสมบัติที่ไม่แน่นอน และจากการที่เทคโนโลยีในการสำรวจขุดเจาะน้ำมันดิบ เพื่อจุดประสงค์หลักในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมีการพัฒนา ทำให้มีของเหลือจากกระบวนการแยกองค์ประกอบที่นำไปผลิตเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ของเหลือเหล่านี้เมื่อถูกนำมาแยกอีกครั้ง ก็จะได้องค์ประกอบหนัก ที่มักจะนำไปผลิตเป็นยางมะตอย และองค์ประกอบที่เรียกว่า น้ำมันแร่ (mineral oil)

 

น้ำมันแร่สามารถผลิตได้ครั้งละมากๆ มีความหนืดหลากหลาย จึงนิยมนำมาใช้เป็นน้ำมันพื้นฐาน แต่เนื่องจากเป็นสารที่มาจากแหล่งธรรมชาติ จึงมีคุณสมบัติบางอย่างไม่ตรงกับความต้องการ ได้มีการใช้เทคโนโลยีทางปิโตรเคมีในการสังเคราะห์สารขึ้นมาใช้เป็นน้ำมันพื้นฐาน เรียกว่า น้ำมันสังเคราะห์ (synthetic oil) ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ แต่เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ต้นทุนสูงมาก จึงมีราคาค่อนข้างสูงเทียบกับการผลิตน้ำมันแร่ โดยทั่วไปจะใช้น้ำมันสังเคราะห์กับรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์หรือเครื่องจักรที่ต้องการประสิทธิภาพจากน้ำมันหล่อลื่นที่คุ้มค่ากับการลงทุน ทำให้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและรถยนต์เชิงพานิชย์ จึงยังใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตจากน้ำมันแร่อยู่เป็นส่วนใหญ่

 

ส่วน สารเพิ่มคุณภาพ (additive) คือสารเคมีที่เติมลงไปในน้ำมันพื้นฐาน เพื่อปรับคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการ เช่น สารลดการเกิด oxidation สารลดการเกิดฟอง สารเพิ่มค่าดัชนีความหนืด สารลดการสึกหรอสาร ลดการกัดกร่อน สารชะล้างกระจายคราบเขม่า เป็นต้น โดยการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเพื่อนำไปใช้ในงานประเภทต่างๆ ก็จะใส่สารเพิ่มคุณภาพเท่าที่จำเป็น ทำให้ในตลาดมีน้ำมันหล่อลื่นหลากหลายชนิดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการหล่อลื่นในลักษณะงานที่แตกต่างกัน

Scroll to Top