บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ความหนืด

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:20 AM    
ชื่อผู้เขียน ทินกร เกศดี

ความหนืด (Viscosity)

 

          เมื่อของไหลมีการเคลื่อนที่ แต่ละโมเลกุลของของไหลจะมีการเคลื่อนที่ชนกันไปมาตลอดเวลาด้วยทิศทางที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะส่งผลให้การเคลื่อนที่ของของไหล หรือการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหลทั้งระบบช้าลง เรียกว่า เกิดความหนืด (Viscosity) ขึ้นในของไหล

 

ความหนืด คือ คุณสมบัติของของเหลวในการต้านวัตถุที่เคลื่อนที่ในของเหลวนั้น

 

  • วัตถุที่มีความหนืดมาก ก็จะเกิดแรงหนืดมาก  เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนั้น  แต่เราต้องออกแรงมากเพื่อเอาชนะแรงต้านของของไหล
  • วัตถุที่มีความหนืดน้อย ก็จะเกิดแรงหนืดน้อย เพื่อใช้ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวนั้น แต่เราออกแรงน้อยก็สามารถเอาชนะแรงต้านของของไหล

 

สรุปให้ง่ายต่อความเข้าใจ ความหนืดคือแรงต้านทานการไหลของ ของเหลว

 

  • ของเหลวที่มีความหนืดมาก แรงต้านทานการไหลของเหลวก็มีมาก เราต้องใช้แรง หรือพลังงานที่มาก เพื่อเอาชนะแรงต้าน
  • ของเหลวที่มีความหนืดน้อย แรงต้านทานการไหลของเหลวก็มีน้อย เราใช้แรง หรือพลังงานน้อย ก็สามารถเอาชนะแรงต้านได้

 

ทฤษฎี ความหนืด

   สโตกส์   ค้นพบว่า เมื่อวัตถุทรงกลมรัศมี r เคลื่อนที่ในของไหล แรงต้านของของไหลเนื่องจากความหนืดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราเร็วของทรงกลมตันเทียบกับของไหล

 

 

 

Scroll to Top