บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

หน้าที่ของสารหล่อลื่น

   
UPDATE 15/12/2016 TIME 10:12 AM    
ชื่อผู้เขียน LubeGuru

หน้าที่ของสารหล่อลื่น

 

            กระบวนการหล่อลื่นโดยใช้สารหล่อลื่นเข้าไปแทรกระหว่างผิวสัมผัส เพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดอันเนื่องมาจากหน้าผิวสัมผัสที่มีความขรุขระ ตามที่ได้อธิบายในบทความก่อนหน้านั้น เป็นหน้าที่หลักของสารหล่อลื่น แต่นอกจากหน้าที่ดังกล่าว สารหล่อลื่นยังมีหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย ได้แก่ การป้องกันการสึกหรอ อันเนื่องมาจากการที่สารหล่อลื่นไปเคลือบบนผิวสัมผัส ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรไม่ต้องรับแรงเฉือน หรือแรงกดโดยตรง

            สารหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติในการไหล จะช่วยพาความร้อนที่เกิดขึ้นในจุดที่มีการสัมผัสระหว่างผิวของเครื่องจักรออกไปยังส่วนอื่น ทำให้ไม่เกิดการสะสมความร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรได้ นอกจากนั้น หากมีสิ่งปนเปื้อนหรือเศษโลหะที่เกิดจากการสึกหรอเกิดขึ้นในจุดที่สารหล่อลื่นไหลผ่าน สารหล่อลื่นก็จะนำพาสิ่งปนเปื้อนและเศษโลหะออกไปยังส่วนอื่นเช่นกัน เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการสึกหรอ หรือการอุดตัน เนื่องจากสิ่งปนเปื้อนและเศษโลหะ ในจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายด้วย

            ในระบบที่ต้องมีการรักษาแรงดันภายในให้คงที่ เนื่องจากในส่วนของเครื่องจักรที่ไม่ได้ยึดติดกันสมบูรณ์ มีโอกาสที่อากาศจากภายนอกจะเข้าไป ทำให้มีผลต่อแรงดันที่มีการควบคุม การที่มีสารหล่อลื่นเข้าไปแทรกระหว่างผิวของเครื่องจักร จะช่วยทำหน้าที่เป็นซีลรักษาแรงดันของระบบ ทำให้แรงดันคงที่ และยังช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ที่จะเข้าไปทำความเสียหายได้อีกด้วย

            คุณสมบัติของสารหล่อลื่นที่แยกตัวออกจากน้ำ ทำให้เมื่อเคลือบอยู่บนผิวของโลหะ ยังช่วยลดความเสี่ยงที่ชิ้นส่วนของเครื่องจักรจะเกิดสนิม หรือการสึกหรอที่เกิดจากสารที่เป็นกรดได้ด้วย

            นอกจากนั้น ในเครื่องยนต์ที่เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ จะเกิดคราบเขม่า ซึ่งหากมีการรวมตัว สะสมในปริมาณมากๆ จะเป็นคราบหรือก้อนแข็ง กีดขวางการเคลื่อนที่ผ่านกันของชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องยนต์ ก่อให้เกิดความเสียหายได้ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จึงมีการเติมสารชะล้างกระจายคราบเขม่า เพื่อไม่ให้คราบเขม่าเกิดการรวมตัวสะสมในเครื่องยนต์ได้ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ได้เช่นกัน

Scroll to Top