บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

เบอร์ความหนืดตามมาตรฐาน SAE J306

   
UPDATE 8/02/2017 TIME 05:33 PM    
ชื่อผู้เขียน Lubeguru

เบอร์ความหนืดตามมาตรฐาน SAE J306

         นอกจากเบอร์ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (ISO VG) และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ หรือน้ำมันเครื่อง (SAE J300) แล้ว สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ หรือ Society of Automotive Engineers: SAE) ยังกำหนดมาตรฐานเบอร์ความหนืด SAE J306 สำหรับน้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลังรถยนต์ (น้ำมันเกียร์ และน้ำมันเฟืองท้ายรถยนต์) อีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ

1) เกรดอุณหภูมิต่ำ คือเบอร์ความหนืดที่ระบุด้วยตัวเลข และมีตัวอักษร W กำกับ ได้แก่ เบอร์ 70W, 75W, 80W, 85W ซึ่ง W ย่อมาจาก Winter จากการที่น้ำมันในเกรดนี้จะมีคุณสมบัติในการไหลได้ที่อุณหภูมิต่ำ จึงแยกเป็นเบอร์ต่างๆ ตามค่าที่ได้จากการทดสอบ 3 คุณสมบัติ ได้แก่

      1.1) Maximum Temperature for a viscosity of 150,000 cP คืออุณหภูมิ (°C) ที่ทำให้น้ำมันมีความหนืด       150,000 cP ตามที่ระบุในตาราง

      1.2) Minimum Kinematic Viscosity เป็นการวัดความหนืดที่ 100 °C ระบุเฉพาะค่าความหนืดต่ำสุดที่วัดได้ ในหน่วย cSt   ตามที่ระบุในตาราง

2) เกรดอุณหภูมิสูง คือเบอร์ความหนืดที่ระบุด้วยตัวเลข โดยไม่มีตัวอักษร W กำกับ ได้แก่ เบอร์ 80, 85, 110, 190, 250 ที่ไม่ค่อยได้พบในท้องตลาดเท่าเบอร์ 90 และ 140 โดยน้ำมันในเกรดนี้จะมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่อุณหภูมิสูง แยกเป็นเบอร์ต่างๆ ตามค่าที่ได้จากการทดสอบ Minimum – Maximum Kinematic Viscosity เป็นการวัดความหนืดที่ 100 °C ระบุค่าความหนืดต่ำสุดและสูงสุดที่วัดได้ ในหน่วย cSt ตามที่ระบุในตาราง

 

ภาพจาก http://www.widman.biz/English/Tables/J306.html

           การหล่อลื่นระบบส่งกำลังรถยนต์โดยทั่วไป จะใช้น้ำมันเกรดอุณหภูมิสูงเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเพียงเบอร์เดียว เช่น เบอร์ 90 และ 140 แต่ในการหล่อลื่นที่ต้องการประสิทธิภาพสูง ก็มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นระบบส่งกำลังเกรดรวม (Multigrade) ซึ่งเป็นน้ำมันที่มีทั้งคุณสมบัติของเกรดอุณหภูมิต่ำและเกรดอุณหภูมิสูง เช่น เบอร์ 75W-90, 80W-90 และ 85W-140 เพื่อให้มีทั้งคุณสมบัติในการไหลที่อุณหภูมิต่ำ สำหรับจังหวะที่รถเริ่มเคลื่อนที่ และคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่อุณหภูมิสูง ภายหลังจากที่รถเคลื่อนที่ได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับในน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

Scroll to Top