บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

สารอุ้มน้ำมันในจาระบี (1)

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 12:36 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube guru

สารอุ้มน้ำมัน (Thickener) เป็นสารที่ทำให้จาระบีมีสภาวะเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลว มีโครงสร้างคล้ายกับเป็นร่างแห ทำหน้าที่คล้ายกับฟองน้ำที่อุ้มน้ำมันไว้ ปริมาณสารอุ้มน้ำมันจะมีผลต่อความแข็งอ่อนของจาระบี สารอุ้มน้ำมันผลอย่างมากในการใช้งานทั้งด้านอุณหภูมิ และอายุการใช้งาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสบู่ (soap) ที่ผลิตง่าย คุณภาพดี ราคาไม่สูงมากนัก สบู่ที่ผลิตจากด่างแต่ละชนิดมีคุณสมบัติด้านจุดหยด ความคงตัวต่อแรงเฉือน และการทนต่อการชะของน้ำที่แตกต่างกันไป ในการเลือกใช้จาระบีนอกจากจะพิจารณาที่เบอร์ความแข็ง จุดหยด และอื่นๆ แล้ว ยังต้องพิจารณาชนิดของสารอุ้มน้ำมันด้วย ดังนี้

1. สารอุ้มน้ำมันประเภทสบู่แคลเซียม (จุดหยดประมาณ 85 – 105 °C อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 70 – 80 °C ) มีราคาค่อนข้างถูกที่สุด มีคุณสมบัติเด่นในการคงทนต่อการชะของน้ำได้ดีเยี่ยม แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูงได้ คงทนต่อแรงเฉือนได้ดีพอสมควร

2. สารอุ้มน้ำมันประเภทสบู่ลิเธียม (จุดหยดประมาณ 170 – 200 °C อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 120 – 150 °C ) เป็นสารอุ้มน้ำมันที่ใช้ในจาระบีกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด จาระบีที่ใช้สารอุ้มน้ำมันชนิดนี้เรียกว่าเป็น จาระบีอเนกประสงค์ คงทนต่อการชะของน้ำและแรงเฉือนได้ดี

3. สารอุ้มน้ำมันประเภทสบู่ลิเธียม - แคลเซียม (จุดหยดประมาณ 175 – 180 °C อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 130 °C ) เป็นสารอุ้มน้ำมันที่นำสารอุ้มน้ำมันทั้งสองประเภทมาใช้ร่วมกัน แต่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน มีคุณบัติร่วมคือสามารถใช้งานได้ที่สภาวะอุณหภูมิสูงกว่าสารอุ้มน้ำมันประเภทแคลเซียม และมีคุณสมบัติในการคงทนต่อการชะของน้ำได้ดีกว่าสารอุ้มน้ำมันประเภทลิเธียม

4. สารอุ้มน้ำมันประเภทสบู่ลิเธียมคอมเพล็กซ์ หรือลิเธียมเชิงซ้อน (จุดหยดประมาณ 260 – 300 °C อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 150 – 175 °C ) เป็นสารอุ้มน้ำมันที่มีสัดส่วนการใช้งานรองจากสารอุ้มน้ำมันประเภทลิเธียม และมีแนวโน้มสูงขึ้น มีคุณสมบัติเด่นกว่าสารอุ้มน้ำมันประเภทลิเธียม คือสามารถใช้งานได้ที่สภาวะอุณหภูมิสูงกว่า และสภาวะที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมากๆ ได้ดีกว่า นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติทนต่อการชะของน้ำได้ดีขึ้น มีความคงทนต่อแรงเฉือน และการเปลี่ยนแปลงความแข็ง – อ่อน ได้ดีเยี่ยม

Scroll to Top