บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

สารอุ้มน้ำมันในจาระบี (2)

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 12:38 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

นอกจากสารอุ้มน้ำมันประเภทสบู่ต่างๆ แล้ว ยังมีสารอุ้มน้ำมันชนิดพิเศษอื่นๆ ได้แก่

5. สารอุ้มน้ำมันประเภทดินเหนียวเบนโทน (Clay) (ไม่มีจุดหยด อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 120 – 200 °C ) มีคุณสมบัติเด่นในการทนสภาวการณ์ใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีมาก แต่ก็มีข้อเสียหลายอย่าง ได้แก่ การไม่สามารถคงทนต่อแรงเฉือน การเปลี่ยนแปลงความแข็ง – อ่อน และการชะของน้ำได้ดีเท่าที่ควร มีข้อด้อยในเรื่องการป้องกันการกัดกร่อน การรวมตัวกับสารเพิ่มคุณภาพได้ยาก และเรื่องการหล่อลื่น เมื่อเทียบกับจาระบีที่ทำจากสบู่ และมีข้อจำกัดในเรื่องอุณหภูมิการใช้งาน เนื่องจากน้ำมันพื้นฐานไม่สามารถทนอุณหภูมิได้สูงเช่นเดียวกับสารอุ้มน้ำมัน

6.สารอุ้มน้ำมันประเภทโพลี่ยูเรีย (Polyurea) (จุดหยดประมาณ 240 – 260 °C อุณหภูมิใช้งานสูงสุดประมาณ 150 - 175 °C ) เป็นสารอุ้มน้ำมันที่มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้ในแบริ่งประเภทที่ไม่ต้องอัดจาระบีตลอดอายุการใช้งาน (sealed for life bearing) ได้ สามารถต้านทานปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นได้โดยธรรมชาติ ใช้งานได้ดีที่สภาวะอุณหภูมิสูงได้อย่างต่อเนื่อง ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม สามารถช่วยลดแรงเสียดทานและการสึกหรอได้ ช่วยลดปริมาณการใช้งานได้สูงถึง 30% ตลอดจนช่วยยืดอายุแบริ่งได้ 10 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้จาระบีทั่วไป และให้การยึดเกาะได้ดี คงทนต่อการชะของน้ำและแรงเฉือนได้ดีเยี่ยม

สารอุ้มน้ำมันชนิดอื่นๆ ที่อาจพบในท้องตลาด หรือเอกสารคู่มือ เช่น สบู่โซเดียม สบู่โซเดียมแคลเซียม สบู่โซเดียมคอมเพล็กซ์ สบู่แคลเซียมคอมเพล็กซ์ สบู่ลิเธียมไฮดรอกซีสเตียเรท สบู่อะลูมิเนียมคอมเพล็กซ์ หรือสารอุ้มน้ำมันชนิดอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายน้อยมาก หากพบว่ามีความจำเป็นต้องใช้ ควรติดต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพิจารณาที่จุดใช้งาน เพื่อเลือกใช้สารอุ้มน้ำมันในท้องตลาดที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

Scroll to Top