บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

การเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น และการเปลี่ยนถ่าย

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 12:40 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

การเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น และการเปลี่ยนถ่าย

ถึงแม้ว่าน้ำมันหล่อลื่นจะผลิตจากน้ำมันพื้นฐานและสารเพิ่มคุณภาพที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานกลุ่ม 2 ซึ่งมีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำมาก ผ่านการพิจารณาเลือกใช้ตามชนิดของงาน โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางด้านสารหล่อลื่น เลือกเบอร์ความหนืดตามคู่มือเครื่องจักร แต่ในการใช้งานจริงไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำมันสัมผัสกับอากาศ ความชื้นในอากาศหรือจากน้ำที่รั่วซึมภายในเครื่อง เศษโลหะสึกหรอ ฝุ่นผงที่มากับอากาศ รวมถึงสารเพิ่มคุณภาพบางตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร้อนที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ทำให้น้ำมันมีการเสื่อมสภาพเป็นกรด มีสีคล้ำ และมีความหนืดเปลี่ยนแปลงไปจากความหนืดของน้ำมันใหม่ที่เพิ่งเติมลงไปในเครื่อง

และถึงแม้ว่าปัจจัยบางอย่างสามารถควบคุมให้เกิดขึ้นน้อยลงได้ เช่น การติดตั้งหน่วยทำความเย็น หรือระบบกรองให้กับน้ำมัน แต่ก็ทำได้เพียงยืดระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นให้เกิดขึ้นช้าลงเท่านั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรจึงเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องรอให้น้ำมันมีการเสื่อมสภาพถึงจุดที่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนถ่ายเท่านั้น การเปลี่ยนถ่ายก่อนที่น้ำมันจะมีการเสื่อมสภาพไปมากเท่าใด ย่อมส่งผลดีต่อเครื่องจักรมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถวางแผนการเปลี่ยนถ่ายโดยพิจารณาจากหลายปัจจัย ได้แก่ จำนวนชั่วโมงการทำงานของน้ำมัน ระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะหยุดเครื่อง เพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รวมถึงปัจจัยทางด้านต้นทุน ทั้งต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโดยตรง ต้นทุนที่เกิดจากการเสียโอกาสการใช้งานเครื่องจักร และต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายในเครื่องจักร ที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันช้ากว่าระยะเวลาที่เหมาะสม

จะเห็นได้ว่าในการวางแผนการเปลี่ยนถ่ายมีหลายปัจจัย ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายที่ใช้งานเครื่องจักรโดยตรง ฝ่ายจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์ รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพ ก็จะมีบริการทางเทคนิคต่างๆ จากวิศวกรที่มีประสบการณ์ ช่วยให้ความรู้ในการวางแผนการเปลี่ยนถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Scroll to Top