บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (1)

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 12:51 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

 เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้งานน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ ต้องการคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ในการพิจารณาเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นนอกจากจะเลือกเบอร์ความหนืดให้ตรงกับในเอกสารคู่มือเครื่องจักรแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกชนิดของน้ำมันที่เหมาะสม ตรงกับชนิดของเครื่องจักร และชิ้นส่วนที่จะทำการหล่อลื่นด้วย ดังนี้

1. น้ำมันไฮดรอลิค เป็นทั้งน้ำมันส่งกำลัง และหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบไฮดรอลิค มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความสะอาด ไหลผ่านไส้กรองได้ดี การป้องกันการสึกหรอ เพื่อยืดอายุการทำงานของปั๊ม ต้านทานการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ป้องกันการกัดกร่อน แยกตัวออกจากน้ำได้ดี ทนต่อสภาวะการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ไม่ทำปฏิกิริยากับซีลยาง มีค่าดัชนีความหนืด (VI: Viscosity Index) สูง

2. น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติเด่นคือมีสารเพิ่มคุณภาพชนิดสารรับแรงกดสูง (EP: Extreme Pressure) ช่วยให้ฟิล์มน้ำมันที่แทรกอยู่ระหว่างฟันเกียร์ที่ขบกันมีความแข็งแรงมากขึ้น ลดการสึกหรอที่เกิดขึ้นกับฟันเกียร์ ต้านทานการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น แยกตัวออกจากน้ำได้ดี

3. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ เนื่องจากเครื่องอัดอากาศแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ จำเป็นที่จะต้องมีน้ำมันหล่อลื่น สำหรับเครื่องอัดอากาศแบบสกรู และแบบลูกสูบโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ทนต่อสภาวะการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ลดการสะสมของตะกอนและคราบยางเหนียว มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน

4.น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน หรือน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกับน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม แต่ไม่จำเป็นต้องมีการเติมสารเพิ่มคุณภาพชนิดสารรับแรงกดสูง มีสารป้องกันการสึกหรอ ต้านทานการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น แยกตัวออกจากน้ำได้ดี

Scroll to Top