บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (2)

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 12:52 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นที่จำเป็นสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ ได้แก่

5. น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ความเร็วรอบสูง (Spindle oil) เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำ เนื่องจากต้องการความหนาของฟิล์มน้ำมันน้อย มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอ ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ลดการสะสมของตะกอนและคราบยางเหนียว คงทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

6. น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น (Slideway oil) เนื่องจากมีการนำไปใช้งานในเครื่องขึ้นรูปโลหะประเภท CNC ที่ต้องใช้งานร่วมกับน้ำมันขึ้นรูปโลหะ ซึ่งมีทั้งชนิดน้ำมันล้วน และชนิดผสมน้ำ จึงต้องการคุณสมบัติในการทำงานร่วมกันกับน้ำมันขึ้นรูปโลหะทั้ง 2 ชนิด แยกตัวออกจากน้ำได้ดีมาก มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อน  มีความสามารถในการยึดเกาะบนผิวของโลหะ ป้องกันการสึกหรอ รับแรงกดได้ดี มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น และต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น

7. น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ เนื่องจากเทอร์ไบน์เป็นเครื่องจักรที่ทำงานภายใต้สภาวะที่มีความร้อนสูง บางประเภทต้องทำงานในสภาวะที่มีไอน้ำ จึงต้องการคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อน ป้องกันการสึกหรอ รับแรงกดได้ดี มีคุณสมบัติในการคายฟองที่ดี ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น คงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี

8. น้ำมันถ่ายเทความร้อน (Heat transfer oil) เป็นน้ำมันที่รับความร้อนจากแหล่งให้ความร้อน เพื่อไหลไปให้ความร้อนในส่วนต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีคุณสมบัติในการคงทนต่อความร้อน และการเกิดออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม ป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อน การเกิดฟอง มีคุณบัติในการไหลที่ดี และไม่มีสารพิษ

 

Scroll to Top