บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ระบบไฮดรอลิค (1)

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 12:59 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

        ในหัวข้อต่อจากนี้จะเริ่มกล่าวถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น โดยจะอธิบายตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของแต่ละเครื่องจักร ความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น และคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่องจักรนั้นๆ โดยจะเริ่มที่เครื่องจักรที่มีระบบไฮดรอลิค ซึ่งมีการใช้งานน้ำมันในปริมาณค่อนข้างมากที่สุดในบรรดาเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งหมด

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic system) คือระบบที่ใช้ของเหลวในการส่งกำลัง ตามกฎพื้นฐานของปาสคาล ที่กล่าวไว้ว่า “ของเหลวในสภาวะปิด จะมีแรงดันเท่ากันทุกทิศทาง” โดยมีแรงดัน (P: Pressure) เท่ากับอัตราส่วนระหว่างแรงกระทำ (F: Force) ต่อพื้นที่ (A: Area) จึงอาศัยหลักการนี้ในการสร้างเครื่องจักรสำหรับทุ่นแรง โดยให้พื้นที่ในการให้แรงผ่านของเหลวในระบบปิด มีมากกว่าพื้นที่ที่ต้องการใช้แรง

               จากภาพเป็นระบบไฮดรอลิคพื้นฐาน มีของเหลวอยู่ในระบบปิด ด้านซ้ายเป็นส่วนที่มีการให้แรงด้วยน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ผ่านพื้นที่หน้าตัดของกระบอก 1 ตารางเซนติเมตร ส่งไปยังด้านขวาเป็นส่วนที่ต้องการใช้แรง ผ่านพื้นที่หน้าตัดของกระบอก 10 ตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็น 10 เท่าของพื้นที่หน้าตัดของกระบอกด้านที่มีการให้แรง พบว่าด้านที่มีพื้นที่หน้าตัด 10 ตารางเซนติเมตร สามารถให้แรง หรือยกของได้ถึง 100 กิโลกรัม หรือ 10 เท่าของแรงที่ให้ ตามอัตราส่วนในกฎของปาสกาลนั่นเอง คือ

                        P             = F1/A1                                           = F2/A2

                                       = 10 กิโลกรัม / 1 ตารางเซนติเมตร              = 100 กิโลกรัม / 10 ตารางเซนติเมตร

Scroll to Top