บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ระบบไฮดรอลิค (2)

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:02 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค

               ระบบไฮดรอลิคคือการส่งกำลังด้วยของเหลวในระบบปิด นิยมใช้น้ำมันที่มีความหนืดและคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมเป็นตัวกลาง เรียกว่า น้ำมันไฮดรอลิค ระบบไฮดรอลิคพื้นฐานประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  1. ถังน้ำมันไฮดรอลิค (Oil Reservoir) ทำหน้าที่เก็บกักน้ำมันไฮดรอลิคให้เพียงพอต่อการใช้งานในระบบ โดยเฉพาะในระหว่างที่ระบบกำลังทำงาน
  2. ปั๊ม ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานในการไหล สร้างแรงดันให้กับน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อให้เกิดการไหลเข้าไปในระบบ เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพของน้ำมันไฮดรอลิคมากที่สุด
  3. ส่วนควบคุม (Control) ประกอบด้วยวาล์วชนิดต่างๆ ทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำมันไฮดรอลิคไหลไปในทิศทางต่างๆ ด้วยปริมาณที่มีการควบคุม เพื่อให้เกิดแรงดันส่งกำลังไปยังส่วนที่ต้องการ
  4. ส่วนเคลื่อนที่ (Actuator) รับน้ำมันไฮดรอลิคในทิศทางและปริมาณที่ควบคุมโดยวาล์ว เพื่อให้เกิดแรงดันที่ต้องการในลักษณะต่างๆ ตามเครื่องจักรที่มีการออกแบบ

               นอกจากส่วนประกอบพื้นฐานแล้ว ระบบไฮดรอลิคยังอาจมีส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบกรอง ระบบทำความเย็นให้แก่น้ำมันไฮดรอลิค เป็นต้น โดยระบบไฮดรอลิคในแต่ละที่ก็อาจมีขนาด และความซับซ้อนที่แตกต่างกันไป

Scroll to Top