บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ระบบไฮดรอลิค (3)

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:03 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

ข้อดีและข้อเสียของระบบไฮดรอลิค

               ระบบไฮดรอลิคเป็นระบบส่งกำลังที่ได้รับความนิยมในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากข้อดีที่มีอยู่มากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ผู้ใช้งานจะต้องให้การดูแล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ดังนี้

ข้อดีของระบบไฮดรอลิค

               1. การออกแบบที่ไม่ซับซ้อน เทียบกับระบบไฟฟ้า ระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หรือระบบเกียร์แล้ว การส่งกำลังด้วยของเหลวยังคงเป็นระบบที่ใช้ต้นทุนในการผลิต และความชำนาญของผู้ผลิต ผู้ใช้งานที่น้อยกว่าระบบที่ยกตัวอย่างข้างต้น

               2. ความราบรื่น เทียบกับระบบเกียร์ที่ใช้เกียร์ในการส่งกำลังแล้ว การส่งกำลังด้วยของเหลวเป็นระบบที่เกิดการสั่น (Mechanical vibration) น้อยกว่า ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลดีต่อการทำงานที่ต้องการความต่อเนื่อง ไม่ติดขัด

               3. การควบคุม ในการควบคุมด้วยของเหลว สามารถปรับทิศทางและปริมาณได้ตามความละเอียดของส่วนควบคุม จึงทำให้การทำงานที่ต้องมีการปรับทิศทางและปริมาณของเครื่องจักร สามารถทำได้ง่าย

               4. ต้นทุน ในการเปลี่ยนพลังงานกล ที่มาจากแหล่งพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานการไหลของของเหลวในการส่งกำลัง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก

               5. การป้องกันการทำงานที่มากเกินไป (Overload protection) เนื่องจากเป็นการทำงานในระบบปิดที่มีการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ภายในระบบเดียวกัน จึงสามารถควบคุมการทำงานให้อยู่ในปริมาณที่ต้องการได้

ข้อเสียของระบบไฮดรอลิค

               1. ความไวต่อการปนเปื้อน เนื่องจากระบบควบคุมด้วยวาล์วมีความละเอียดค่อนข้างมาก การปนเปื้อนในน้ำมันที่มีขนาดใหญ่กว่าความละเอียดของวาล์ว อาจส่งผลต่อความเสียหายทั้งต่องานและอุปกรณ์ได้ จึงต้องการการดูแลในเรื่องความสะอาดของน้ำมันในระบบ

               2. น้ำมันไฮดรอลิคอาจติดไฟ ในการทำงานของระบบไฮดรอลิคที่อุณหภูมิสูง และมีปัจจัยที่จะเกิดการลุกไหม้ น้ำมันไฮดรอลิคเกรดทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะติดไฟ จึงมีการคิดค้นน้ำมันไฮดรอลิคเกรดพิเศษขึ้น

               3. การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิค เนื่องจากเป็นระบบส่งกำลังผ่านของเหลวด้วยแรงดันสูง จึงมีโอกาสที่น้ำมันจะเกิดการรั่วไหลออกจากระบบผ่านส่วนต่างๆ ที่มีปัญหา เช่น ซีลยาง ท่อ การใช้งานในปริมาณที่เหมาะสมและการเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง จะช่วยลดปัญหานี้ได้

Scroll to Top