บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

การใช้งานระบบไฮดรอลิค

   
UPDATE 17/07/2017 TIME 08:52 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

การใช้งานระบบไฮดรอลิค

               จากข้อดีต่างๆ ระบบไฮดรอลิคจึงเป็นระบบส่งกำลังที่พบได้ทั่วไป เช่น เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องฉีดพลาสติก ที่ต้องใช้ระบบไฮดรอลิคในการเคลื่อนสกรู เพื่อดันพลาสติกหลอมเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ และแม่พิมพ์ที่ต้องใช้ระบบไฮดรอลิคในการเปิดและปิดแม่พิมพ์ รวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ในงานขึ้นรูปโลหะ เช่น เครื่อง Stamping press เครื่อง Forging และเครื่องจักรต่างๆ ที่มีส่วนที่จำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนที่ โดยที่สามารถควบคุมทิศทาง หรือปริมาณการเคลื่อนที่ได้ เป็นต้น

               ตำแหน่งของถังน้ำมันไฮดรอลิคจะแตกต่างกันตามออกแบบเครื่องจักรชนิดต่างๆ โดยทั่วไปจะอยู่ด้านล่างของเครื่อง มีส่วนที่สังเกตได้คือมีท่อ ปั๊ม และมีส่วนที่ใช้ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง ซึ่งควรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเครื่องจักรแต่ละเครื่อง โดยปกติที่ถังจะมี Name Plate ที่ระบุข้อมูลน้ำมันไฮดรอลิคที่ควรเลือกใช้ เช่น ISO VG หรือเบอร์ความหนืด ซึ่งผู้ใช้งานควรเลือกใช้ให้ตรงกับที่ผู้ผลิตเครื่องจักรกำหนด เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

               นอกจากเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ระบบไฮดรอลิคยังพบมากในเครื่องจักรเคลื่อนที่ เช่น เครื่องจักรในงานก่อสร้าง ที่ต้องใช้ระบบไฮดรอลิคในการควบคุมการทำงาน ได้แก่ รถขุด รถตัก หรือในงานเจาะ เป็นต้น

 

Scroll to Top