บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ระบบ  EGR  (Exhaust Gas Recirculation) ในรถยนต์

   
UPDATE 25/01/2018 TIME 01:44 PM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

ระบบ  EGR  (Exhaust Gas Recirculation) ในรถยนต์ คืออะไร

EGR (Exhaust Gas Recirculation)  ก็คือ ระบบ Exhaust Gas Recirculation เป็นการนำไอเสียที่เกิดจาก เผาไหม้ของเครื่องยนต์ประมาณ 5-15 % มาใช้รวมเผาไหม้ใหม่ เพื่อลดไอเสียที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ที่ปล่อยออกมา

การทำงานของระบบ EGR  กล่อง ECU จะทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆ และ กล่องECU มีหน้าที่ตรวจว่าการเผาไหม้อาจก่อให้เกิด ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก็จะส่งสัญญาณสั่งให้ วาล์ว EGR เปิดเพื่อให้ไอเสียบางส่วนกลับไปเผาไหม้ใหม่อีกครั้ง โดยไอเสียจะวนกลับไปเผาไหม้ใหม่ผ่านทาง คอไอดี กับเข้าไปที่เครื่องยนต์ และในรถรุ่นใหม่นั้นจำเป็นต้องมี ระบบ EGR  เพื่อให้ไอเสียของรถผ่าน มาตรฐาน ยูโร 3 อีกด้วย

Scroll to Top