บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

อายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง

   
UPDATE 2/02/2018 TIME 10:18 PM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

อายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง

             น้ำมันเครื่องเมื่อถูกใช้งานจะเริ่มเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ เนื่องจากการสะสมของกรดที่เข้ามาทำลายด่างในน้ำมันเครื่อง การสะสมของน้ำ การปะปนกับฝุ่นผงที่เล็ดลอดมาจากไส้กรองอากาศ คราบเขม่าในการเผาไหม้ และเศษโลหะจากการสึกหรอของเครื่องยนต์ ดังนั้นน้ำมันเครื่องจึงต้องได้รับการเปลี่ยนถ่าย ก่อนที่คุณสมบัติในการหล่อลื่น และคุณสมบัติอื่นจะเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องที่บรรจุอยู่ในแกลลอนวางขาย และยังไม่ได้เปิดใช้ จะมีอายุการคงสภาพอยู่ที่ 1-3 ปี ส่วนน้ำมันเครื่องที่เปิดฝาแล้ว จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-6 เดือน ส่วนน้ำมันเครื่องที่เปิดฝา แล้วไม่ได้ปิดฝาจะถือว่าใช้งานไม่ได้    

  

จุดสังเกตว่าน้ำมันเครื่องเริ่มหมดสภาพ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องมีการจดบันทึก วันที่ เดือน ปี และเลขกิโลเมตร ไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นการคำนวณกำหนดการเปลี่ยนถ่าย แต่เราเองยังสามารถสังเกตการณ์ทำงานที่เปลี่ยนไปของความหล่อลื่นน้ำมันเครื่องที่เริ่มเสื่อมสภาพได้ เช่น

    1.       เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น

    2.       อัตราเร่งแย่ลง อืดลงอย่างต่อเนื่อง

    3.       กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

    4.       สีของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไป

    5.       น้ำมันเครื่องมีลักษณะข้นขึ้น หรือใสขึ้น

            

กำหนดการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา กำหนดการเปลี่ยนถ่ายที่ 5,000 - 7,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ กำหนดการเปลี่ยนถ่ายที่ 7,000 - 10,000 กิโลเมตร

 

หมายเหตุ

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ มีอายุการใช้งานที่นาน แต่ด้วยอายุของไส้กรองน้ำมันเครื่อง จึงกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่ 10,000 -15,000 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยังขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งาน ระยะเวลา และความพึงพอใจของผู้ใช้อีกด้วย ยิ่งเปลี่ยนบ่อย ก็จะยิ่งยืดอายุการใช้งานของเครื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมาพร้อมกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

 

Scroll to Top