บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

การอ่านรายงานการวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิคใช้แล้ว (2)

   
UPDATE 11/07/2018 TIME 12:05 PM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

การอ่านรายงานการวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิคใช้แล้ว (2)

โลหะต่างๆ ที่มีการตรวจพบในน้ำมัน สามารถพิจารณาได้ว่า อาจมาจากการสึกหรอของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร หรืออาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง โดยปริมาณโลหะที่ตรวจพบแต่ละชนิดในหน่วย PPM จะมีเกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) และแจ้งเตือน (Warning) มาตรฐาน สำหรับใช้พิจารณาร่วมกับค่าที่ตรวจวัดได้จากการทดสอบอื่นๆ ดังนี้

  1. Iron (Fe) – เหล็ก อาจมาจากการสึกหรอของชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องจักร

มีเกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) ที่ 15 PPM และแจ้งเตือน (Warning) ที่ 30 PPM

  1. Chromium (Cr) – โครเมียม อาจมาจากชิ้นส่วนที่เคลือบผิวด้วยโครเมียม

มีเกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) ที่ 5 PPM และแจ้งเตือน (Warning) ที่ 10 PPM

  1. Lead (Pb) – ตะกั่ว อาจมาจาก White non-ferrous หรือ Babbit metal (with tin) เป็นโลหะที่ใช้เคลือบผิวชิ้นส่วนเครื่องจักร

มีเกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) ที่ 10 PPM และแจ้งเตือน (Warning) ที่ 20 PPM

  1. Copper (Cu) – ทองแดง อาจมาจากชิ้นส่วนที่มีส่วนประกอบของทองเหลือง (ทองแดง/สังกะสี) และบรอนซ์ (ทองแดง/ดีบุก) หรือสารเพิ่มคุณภาพประเภท Anti-seize

มีเกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) ที่ 15 PPM และแจ้งเตือน (Warning) ที่ 30 PPM

  1. Tin (Sn) – ดีบุก อาจมาจาก White non-ferrous หรือ Babbit metal (with lead)

มีเกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) ที่ 10 PPM และแจ้งเตือน (Warning) ที่ 20 PPM

  1. Aluminum (Al) – อลูมินัม อาจมาจากชิ้นส่วนที่ผลิตจากอลูมินัม

มีเกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) ที่ 10 PPM และแจ้งเตือน (Warning) ที่ 20 PPM

  1. Nickel (Ni) – นิกเกิล อาจมาจากชิ้นส่วนที่ผลิตจากนิกเกิล

มีเกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) ที่ 5 PPM

จากที่อธิบายในหัวข้อที่ผ่านมาว่า ในการวิเคราะห์ผลทดสอบตัวอย่างน้ำมัน นอกจากการทดสอบการสึกหรอแล้ว จะต้องพิจารณาผลการทดสอบคุณภาพน้ำมัน การทดสอบการปนเปื้อน และการทดสอบปริมาณสารเพิ่มคุณภาพ ควบคู่กันไปด้วย

Scroll to Top