บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

การอ่านรายงานการวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิคใช้แล้ว (3)

   
UPDATE 6/09/2018 TIME 03:22 PM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

การอ่านรายงานการวิเคราะห์น้ำมันไฮดรอลิคใช้แล้ว (3)

 

หลังจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำมัน โดยพิจารณาผลการทดสอบการสึกหรอ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติในการปกป้องชิ้นส่วนเครื่องจักรแล้วแล้ว

 

ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาผลการทดสอบอื่นๆ ดังนี้

  • การทดสอบคุณภาพน้ำมัน คือการตรวจวัดค่าต่างๆ ที่แสดงถึงสภาพของน้ำมันโดยตรง ที่มีผลต่อคุณสมบัติในการทำงานของน้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ การป้องกันการสึกหรอ ที่อาจส่งผลต่อผลการทดสอบการสึกหรอในตัวอย่างเดียวกัน และสามารถใช้พิจารณาแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานน้ำมันที่เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์นี้ต่อไปในอนาคต

 

คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ ค่าความหนืด ซึ่งส่งผลต่อความหนาของฟิล์มน้ำมันที่ช่วยปกป้องชิ้นส่วนเครื่องจักร ซึ่งวิศวกรผู้ออกแบบเครื่องจักร ได้มีการคำนวณความหนาของฟิล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับเครื่องจักร สอดคล้องกับเบอร์ความหนืด (ISO Viscosity Grade: ISO VG) ของน้ำมันที่มีจำหน่ายในตลาด แต่เนื่องจากค่าความหนืด (cSt) เป็นค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการใช้งาน ได้แก่ อุณหภูมิ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของน้ำมันหล่อลื่น ที่เป็นผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

 

ในกรณีของน้ำมันไฮดรอลิค จะใช้มาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม (ISO) โดยวัดค่าความหนืด (cSt) ที่อุณหภูมิมาตรฐาน 40 ◦C โดยค่าความหนืดที่วัดได้ จะมีเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ แบ่งเป็น เกณฑ์เฝ้าระวัง (Caution) อยู่ในช่วง +/- ไม่ควรเกิน 10 % จากเบอร์ความหนืด ของน้ำมันตัวอย่าง  และ แจ้งเตือน (Warning) อยู่ในช่วง +/- ไม่ควรเกิน 15 % จากเบอร์ความหนืด เช่น ถ้าเป็นการทดสอบตัวอย่างน้ำมันไฮดรอลิคเบอร์ (ISO VG) 100 ก็ไม่ควรมีค่าความหนืดสูงกว่า 110 cSt หรือต่ำกว่า 90 cSt และหากมีค่าความหนืดสูงกว่า 115 cSt หรือต่ำกว่า 85 cSt ก็อาจต้องพิจารณาที่จะเปลี่ยนถ่าย

 

 

Lube Guru :)

 

Scroll to Top