บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

การตรวจสอบน้ำมันเครื่อง

   
UPDATE 19/09/2018 TIME 11:04 AM    
ชื่อผู้เขียน Lube Guru

 การตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง

 

สำหรับการตรวจสอบน้ำมันเครื่องควรจะเช็คอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อความมั่นใจในการขับรถ  การเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้ทำหลังจากดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 นาที เพื่อให้น้ำมันไหลลงด้านล่างของเครื่องก่อน และรถจะต้องจอดอยู่บนพื้นราบด้วย  โดยวิธีการตรวจเช็คด้วยตนเอง สามารถทำได้ดังนี้

 

  1. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องซึ่งจะอยู่ข้าง ๆ เครื่องยนต์ ส่วนตอนปลายจะมีลักษณะแบนประมาณ 2 นิ้ว ออกมาแล้วใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูซับเช็คก้านวัดให้ไม่มีรอยน้ำมันเครื่องเดิมที่ติดขึ้นมา
  2. เสียบก้านวัดน้ำมันเครื่องกลับเข้าที่จนสุด
  3. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาอีกครั้งหนึ่ง ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องบนปลายก้านวัด ที่ก้านน้ำมันเครื่อง จะมีขีดบอกระดับ ให้ดูว่าน้ำมันเครื่องที่ติดอยู่สูงสุดอยู่ที่ระดับไหน เช่น

   MAX หมายความว่า ยังไม่ต้องเติมน้ำมันเครื่อง 

   MID หมายความว่า ให้เติมน้ำมันเครื่องเล็กน้อยให้ได้ระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับกึ่งกลางของ MAX และ MID

   MIN หมายความว่า ต้องเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับกึ่งกลางของ MAX และ MID 

  1. การเติมน้ำมันเครื่องให้เปิดฝาเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วเทน้ำมันเครื่องลงไป การเติมแต่ละครั้งให้ดูการวัดจากก้านวัด และที่สำคัญการเติมในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1.5-2 ลิตรเป็นอย่างมาก จนได้ระดับที่ต้องการ
  2. เมื่อทำการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องเสร็จแล้ว ต้องเสียบไม้วัดระดับน้ำมันเครื่องลงที่เดิมให้สุด จนได้ยินเสียงล็อค เป็นอันว่าใช้ได้

***********************************************************************

 

Scroll to Top