บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

   
UPDATE 11/10/2018 TIME 04:50 PM    
ชื่อผู้เขียน Lubeguru

 

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

 

เรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินั้น ผมขอเรียนให้ทราบก่อนว่า ระยะเวลาที่สมควร ทำการเปลี่ยนถ่าย แต่ละครั้ง ก็คือ ประมาณ 25,000 ถึง 35,000 กิโลเมตรแล้วแต่สภาพการใช้งาน และสภาพทางที่วิ่ง เช่นใช้งานในเมือง ที่การจราจรติดขัดมากๆ เกียร์มีการเปลี่ยนไปมาบ่อยๆ และมีความร้อนในน้ำมันเกียร์มาก ก็ควรเปลี่ยนถ่ายที่ระยะทาง 25,000 กิโลเมตร หรือหากต้องวิ่งผ่านทางที่เป็นฝุ่นมากๆ หรือผ่านทางที่น้ำท่วมขัง ก็ควรเปลี่ยนถ่ายที่ระยะทางไม่เกิน 25,000 กิโลเมตร 

 

      เช่นเดียวกัน แต่หากผ่านทางที่น้ำท่วมขังเกินกว่าครึ่งล้อ ก็ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติทันที ที่ผ่านทาง น้ำท่วมนั้นมาแล้ว แต่หากคุณใช้รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ในพื้นที่ซึ่งรถไม่ติด การจราจรปลอดโปร่ง เช่น ใช้ในจังหวัด ที่มีอากาศเย็น อย่างลำพูน หรือแพร่ คุณก็สามารถยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติไปได้ถึง 35,000 กิโลเมตร แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นหากคุณเป็นคนใช้รถยนต์น้อย ผมแนะนำว่าไม่ควรเกินสองปี ก็ควรเปลี่ยนน้ำมัน การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินั้น ต้องให้ช่าง ตามศูนย์บริการรถยนต์นั้นๆ หรือช่าง ในศูนย์เปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่อง ที่มีความรู้เรื่อง เกียร์อัตโนมัติเป็นผู้ทำการให้ โดยปกติแล้วเมื่อถอดนอตที่ก้นอ่างน้ำมัน เพื่อทำการเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเกียร์อัตโนมัติออกมา น้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะไหลออกมา ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือไม่เกินสองในสาม ของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ทั้งหมดในระบบ 

 

 ดังนั้นหากเห็นว่าน้ำมันเก่าที่ไหลออกมา มีความสกปรกปะปนอยู่มาก ก็ให้นำรถไปวิ่งใช้งานสักพักหนึ่ง แล้วนำรถไปเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่น้ำมันเกียร์ยังอุ่นๆ อยู่ และหากรถยนต์รุ่นนั้นๆ มีกรองน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ แบบที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ ก็ให้ถอดกรองออกมาล้าง ทำความสะอาด ด้วยทุกครั้ง หรือถ้าเป็นแบบ ล้างไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนกรองทุกครั้ง

 

*************************************************************************************

 

Scroll to Top