บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

ร่วมแสดงความยินดี คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ บุคคลคุณภาพปี 2018

   
UPDATE 25/10/2018 TIME 06:33 PM    
ชื่อผู้เขียน PR Lube

ร่วมแสดงความยินดี คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ บุคคลคุณภาพปี 2018

คุณณัฐพงศ์ อัศวทองกุล ผู้บริหารธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บจก.ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง ขอร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ คุณสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานบริหารสูงสุดกลุ่มบริษัทศรีเทพไทย ได้รับรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจและการอุทิศตนเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ปรัชญาการบริหาร "คุณธรรมนำธุรกิจ" ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

Scroll to Top